Faaliyetler

  1. Vakfın amaçları doğrultusunda kitap, dergi ve broşür yayınlamak, yasaların izin verdiği ölçüde yurt dışından kitap, resim, afiş, film, cd ve benzeri dinsel içerikli ve diğer malzeme ithal etmek,
  2. Kitapevleri, Kültür Merkezleri ve kütüphaneler benzeri yerler açmak veya açılmasına katkıda bulunmak.
  3. Vakfı ve faaliyetlerini tanıtmak üzere internet sitesi kurmak,
  4. Vakfın amaçları doğrultusunda Vakıflar Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu ilgili mevzuat ve tuzuki hükümlerine uygun olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer resmi ya da özel, yasal kurum ve kuruluşlarla, yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle maddi yardımlaşma da dahil olmak üzere işbirliğine girmek.
  5. Bu işbirliği çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluş ve şahıslardan maddi bağış ve vasiyet yoluyla şartlı ve şartsız maddi ve nakdi yardım kabul etmek.
  6. Gerekli gördüğünde Kilise dahil vakfın etkinlik alanları ile ilgili gerektiği kadar uzman ve görevlileri atamak ve bu kişilere görevleri için gerekli eğitimi sağlayabilmek,
  7. ihtiyaç duyulabilecek yabancı kişileri ilgili kurumlardan gerekli izinleri alarak çalıştırmak, bu kişilerin maaş ve ücretlerini ödemek.
  8. Vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak yasal izinlerin alınması şartıyla; il, ilçe ve kasabalarda ibadethane (Kilise binası) inşa etmek, hazır gayrimenkul alıp veya kiralayıp kilise binasına dönüştürmek ve bu konuda gerekli araç gereç alımı yapmak,
  9. Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.